Information 2019

Årsplan 2019

Datum Aktivitet Info
1/5 Vårstädning 9.30
11/5 Bryggiläggning Vid Visen. 9.30
12/5 Båtutbildning 14.00
 13/5 Båtförartiden startar 18.00
25/5 – 27/5 Uppstartsläger Alingsås 9.00
 15/6 – 17/6 Vattenskidskola 9.00
8/7 Kommunläger 10.00
10/7 Västsvenska serien Slalom
22/7 Kommunläger 10.00
10/8 – 11/8 Kräftcup
8.00
19/8 Inspiration tour. 9.00
15/9 Båtförartiden slutar 14.00
 21/9 Bryggupptagning Vid visen 9.30

Medlemsavgifter 2019

 

Medlemsavgift

Medlemsavgift 50 kr eller frivilligt större belopp

Enstaka åk

Kan köpas under allmän åkning*.
Inkluderar bensin, lån av skidor, dräkt och flytväst.

Enstaka åk senior
född 96 och tidigare
250 kr för 2 varv och medlemskap.
Efterföljande åk 100 kr/varv
Enstaka åk junior -21
född 97 och senare
150 kr för 2 varv och medlemskap.
Efterföljande åk 50 kr/varv

Båtavgift

Kan köpas efter erlagd medlemsavgift och tillåter nyttjande av båten och användning av egen bensin under alla dagar i veckan.
Om egen bensin inte skulle användas kan man köpa åk enligt prislistan för enstaka åk under alla dagar i veckan.

Medlemsavgift, båtavgiften och licens betalas vid klubben eller på Bankgiro 808-2596. Ange alltid namn, personnummer och adress.
Båtavgift Yngre jun. -17 (född 01 och senare). 400 kr inklusive medlemsavgift och licens
Båtavgift Äldre jun. 18-21 (född 97-00). 400 kr inklusive medlemsavgift
+ ev. licens 300 kr
Båtavgift Sen.22- (född 96 och tidigare) 700 kr inklusive medlemsavgift
+ ev. licens 300 kr
Båtavgift Familj 1200 kr inklusive medlemsavgift
+ ev. licens
Boende på samma adress

Licenser

Ger dig Folksams olycksfallsförsäkring och tävlingslicens.
Ange personnummer vid inbetalning.
Beställning av licens sker direkt till Elin.
Notera att förlängning av licens skall ske före 1 maj.

Licens Yngre jun. -17 (född 01 och senare) 0 kr
Licens Äldre jun. 18-21 (född 97-00). 300 kr
Licens Sen.22- (född 96 och tidigare) 300 kr

Kompisåkning/Gäståkning

Villkor för kompisåkning/gäståkning är att man erlagt medlemsavgift (50kr) och är inbjuden av närvarande medlem med erlagd båtavgift.
Kompisåkning/gäståkning kan endast ske vid 2 tillfällen sedan måste båtavgift erläggas eller så får åkning endast ske vid allmän åkning i fortsättningen.
Kompisåkning/Gäståkning får ske på egen bensin eller enligt prislistan för enstaka åk under alla dagar förutsatt att den inte uppfattas negativt av medlemmar med erlagd båtavgift.

Priser övrigt

Hyra klubbstuga (del av dag/4h) förening 500 kr
företag 800 kr
Hyra klubbstuga (heldag/konferens) förening 800 kr
företag 1500 kr
Åkning i samband med hyra av anläggningen 800 kr/h eller som enstaka åk.
Övernattning och övriga arrangemang Offereras av styrelsen
* Ovanstående priser gäller under förutsättning att man anger personnummer då detta numera är ett krav för att få räknas som medlem från RF.

Bokning

Inbokning sker genom Peter Svensson tel. 0702-378927


Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *